Idemo na šestu śednicu gdje smo se dogovorili da odradimo samo dvije tačke zbog naših međunarodnih obaveza, u ovom slučaju obaveza prema Evropskoj uniji. Imamo dvije odluke - Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u mirovnu misiju Evropske unje "Europian Union Training Mission Mali (EUTM)" u Maliju i Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u operaciju snaga Evropske unije u Centralnoafričkoj republici (EUFOR RCA). Negdje je postojao konsenzus da imamo samo ovako skraćenu śednicu zbog čekanja tih obaveza, iako nije predugo u parlamentu taj predlog odluke, tako da otvaram šestu śednicu prvog redovnog zasijedanja. Dnevni red ste dobili kao što sam pročitao, dobili ste i zapisnike sa prve, treće i četvrte posebne śednice prvog redovnog zasijedanja. Da li ima prigovora? Nema. Hvala vam. Usvojili smo te zapisnike. Stavljam predloženi dnevni red na glasanje? Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech