Želio bih da proceduralno reagujem na ispravku navoda na obrazloženje odluke predlagača. Naime, zbog spriječenosti našeg člana da učestvuje u radu Odbora za bezbjednost i odbranu, uočili smo terminološke greške u obrazloženju odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u misije. Naime, u Predlogu odluke pripadnika Vojske Crne Gore u mirovnu misiju Evropske misije u Maliju…

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech