Možemo li da utvrdimo dnevni red, pa ćete to reći u raspravi i biće ministarka dok mi utvrdimo dnevni red tu? Hvala Vam. Ponavljam glasanje za dnevni red. Za, protiv, uzdržani? Hvala Vam. Glasalo je 57 poslanika, 52 za, 5 protiv, nije bilo uzdržanih, utvrdili smo predloženi dnevni red šeste śednice (proljećnjeg) zasijedanja. Idemo na prvu tačku dnevnog reda u obijedinjenoj raspravi, dogovor je, na predlog kolege Bojanića, da objedinimo raspravu. Možemo li? Radi se o vrlo sličnim misijama. Možemo,hvala vam. Znači, imamo dvije odluke, pročitao sam ih. Da li treba uvodno izlaganje? Admiral je tu, a ministarku ćemo sačekati. Izvolite, kolega, htjeli ste oko procedure. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech