Što se tiče Prijedloga odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u mirovnu misiju Evropske unije u Maliju, što se tiče obrazloženja, gdje se oružane snage tuareški separatisti, tako pominju tu ponunjeničku grupu, a tuareški separatisti u drugom dijelu obrazloženja, na drugoj stranici, nazivaju se islamisti koji žele da formiraju terorističku državu. Smatramo da ti termini islamistički, teroristički i tako dalje ne bi trebali da stoje ovdje i da nikako ne smijemo dozvoliti da vezujemo islam sa terorizmom. Uvaženi predsjedniče,to je nemoguće. I prema tome, ja Vas pozivam da tu ragujete. Takođe, u drugom Predlogu odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u operaciju snaga Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici u fusnoti obrazloženja ste precizirali da je Seleka savez vise grupa jačine oko 25.000 pripadnika. Većina pripadnika su iz Sudana i Čada i muslimanske su vjeroispovijesti. Znači, uvaženi generale, ne postoji muslimanska vjeroispovijest, muslimani ne ispovijedaju, prema tome pravilno je trabalo da piše "su islamske vjere". Vjerujem da su napisani termini nenamjerno navedeni, vjerovatno iz neznanja, te vas želim zamoliti da izvršite ispravke obrazloženja odluke, kako bi one bile usklađene sa pravilnom vjerskom terminologijom. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech