Poštovana Skupštino, uvažene dame i gospodo, stanovnici Crne Gore i crnogorske dijaspore, poštovani predstavnici Vlade i Vojske Crne Gore, U ime Kluba poslanika Albanskih partija - Albanske alternative i Force, Hrvatske građanske inicijative i Liberalne partije u potpunosti podržavamo slanje jednog pripadnika Vojske Crne Gore u Centralnoafričku Republiku, kao i upućivanje u mirovnu misiju u Mali u okviru snaga Evropske unije. Naročito, mi koji smo prošli kroz haotični bratoubilački rat na području eks Jugoslavije imamo moralnu obavezu da pomognemo međunarodnoj zajednici na zaštiti i pružanju pomoći ugroženima. Nažalost, ne može se reći da je oružani sukob postao rijedak događaj poslije završetka II svjetskog rata. Naprotiv, oružani sukobi širom svijeta, i međunarodni i nemeđunarodni, ukazuju kao nikad ranije na obim u kome civili postaju žrtve i na sve veću potrebu da se obezbijedi zaštita ranjenicima, bolesnicima, licima lišenim slobode i civilnom stanovništvu, onako kako je zagarantovano pravilima međunarodnog humanitarnog prava. Različita su mišljenja u pogledu razloga za sve veća kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Da li je to nedostatak svijesti o pravilima od strane onih koji treba da ih poštuju, da li je to neadekvatnost pravila, čak i kada su ona poznata, da li to slabi mehanizmi za sprovođenje pravila ili je to samo puko ignorisanje pravila? U određenoj mjeri ima istine u svemu pomenutom. Obaveza Crne Gore je da doprinese naporima Evropske Unije i podijeli odgovornost za uspostavljanje demokratije u kriznim područjima. I Poslanički klub albanskih partija - Albanske alternative i Force, Hrvatske građanske incijative i Liberalne partije će podržati oduke o slanju pripadnika Vojske Crne Gore u Centralnoafričku uniju i Mali u okviru mirovnih misija Evropske Unije. I još jedna stvar, podržavamo primjedbe Bošnjačke stranke, i molimo i apelujemo da se u obrazloženju ovih odluka ovo promijeni, a shvatio sam da će to biti i urađeno. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech