Najkraće, Klub Socijaldemokratske partije podržaće odluke iz dva razloga. Jedan je zato što je u tim zemljama zaista teško, tamo se vode žestoki sukobi, ili se vodili prošle godine da nijesu intervenisale prvestveno francuske vojne snage i donekle te sukobe umirile, a dalje postoji potreba i pored angažovanja tih snaga vojnih, pored angažovanja Afričkih mirovnih snaga, dakle zemalja koje pokušavaju da pomognu susjedima, postoji dalje potreba da međunarodna zajednica pomogne smirivanju i stabilizaciji prilika u tim zemljama. Ujedinjene Nacije su donijele odluke i rezolucije kojima podržavaju takve misije,a Evropska Unija je preuzela ulogu da pošalje vojne misije u te zemlje i u skladu sa tim rezolucijama Ujedinjenih Nacija pomogne stabilizaciji prilika i sprečavanju ili eskalaciji sukoba u njima. To je jedan razlog, dakle pomoć narodu i građanima tih zemalja. Drugi razlog, osnovni razlog jeste zato što to rade naši partneri, dakle Evropska Unija udruženje zemalja sa kojima želimo da budemo integrisani, da budemo dio njihove zajednice. I na kraju ne mislim najmanje važno ali ne i taj sporazum koji smo sa njima o pridruživanju potpisali obavezuje da dijelimo da dijelimo, bar za sada u političkom smislu, a nadam se ubrzo i u formalnom smislu, da dijelimo njihove spoljno politička aktivnosti i pristup. Dakle, zbog ta dva razloga vrlo važna smatramo da je dobro da makar i na ovom simboličkom nivo pošaljemo vojnike tamo, to jesu sada misije stabilizacije, ali svakako sa mandatima koji mogu biti i borbeni ali nadamo se da neće biti potrebe za tim i da će se sve to ubuduće rješavati na nekom nižem nivou, i nižem intizitetu vojnih aktivnosti. Na kraju da se ne bih javljao poslije oko ove priče o većini koja potreba u Ustavu jasno stoji da se zakoni kojima se uređuju prava pitanja manjina i urađuje upotreba vojske u misijama da se one donesu u prvom glasanju sa dvotrećinskom a o drugom prostom većinom. Dakle, o zakonima je riječ, a ovdje se odlukom ne uređuje upotreba vojske u misijama, nego se odlukom odlučuje o upućivanju u misije, tako i tu je drugi nivo logičnosti. Evo ja da se pridružim potrebi ispravke obrazloženja koju je kolega iz Bošnjačke partije i Vi ste, shvatio sam, prihvatili, ali bih pozvao ubuduće da se malo obrati pažnja da se ne prenosi terminologija negdje iz tih međunarodnih dokumenata koja je tamo uobičajena, ipak mi smo malo osjetljiviji na tu terminologiju i drugačije kod nas se to tumači, pa bi valjalo ubuduće obratiti pažnju da u našim dokumentima to bude prilagođeno našem odnosu prema tim kategorijama i terminima.Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech