Uvaženi predsjedniče Skupštine, poštovana ministarko odbrane, uvaženi admirale, uvažene koleginice i kolege, Prije svega, želio bih da istaknem da tema našeg današnjeg zasijedanja i odluke koje su pred nama prestavljaju još jedan segment i izraz naše posvećenosti zajedničkim vrijednostima Evropske Unije, promovisanju i podršci mira i bezbijedosti na međunarodnom planu u skladu sa našim strateškim opredeljenjem putu evropskih integracija na kome želimo unaprijediti već stečeni status kredibilnog partnera. Naime, civilne i vojne misije i operacije upravljanja krizama širom svijeta prestavljaju konkretan izraz posvećenosti Evropske Unije međunarodnom miru i bezbijednosti koja i sama kontinuirano radi na unapređenju mehanizama za produbljivanje saradnje kroz poboljšanje kapaciteta za upravljanje misijama i operacijama. Posvećenost radu na povećanju efikasnosti, vidljivosti i uticaja zajedničke bezbjednosne odbrane i politike kao sveobuhvatnog pristupa Evropske Unije, podsjećam, bio je jedan od zaključaka sastanaka Evropskog savjeta u decembru prošle godine. Sa druge strane, ne smijemo zanemariti činjenicu da pripreme i učešće u mirovnim misijama i operacijama Evropske Unije, takođe predstavlja i priliku za provjeru kapaciteta Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore u odnosu na planiranje, pripremu i koordinaciju angažovanja naših vojnika u složenim misijama i operacijama koje uvijek nose određeni stepen rizika. Zato sam i uvjeren da će dobar odabir kadrova i ozbiljnost njihovog pristupa u izvršavanju zadataka u misijama predstavljati još jedan pokazatelj dijeljenja zajedničkih vrijednosti, ali i odgovornosti za uspostavljanje demokratije u kriznim područjima. S tim u vezi želio bih da istaknem i da učešće u mirovnim misijama i operacijama predstavlja nov kvalitet u reformi i transformaciji vojske, a taj kvalitet podrazumijeva implementarciju savremenih standarda u obuci i opremanju što zahtijeva od svakog vojnika da posjeduje širok spektar vještina i znanje iz različitih oblasti. Taj kvalitetan pomak u implemantaciji standarda u obuci I opremanju je postignut. A uspješno učešće naših vojnika u mirovnim misijama u Avganistanu, Liberiji, Atalanti je potvrda uspješnog sistema obuke i kvalitetnog razvoja operativnih sposobnosti Vojske Crne Gore. Ovo posebno ističem jer mirovne misije i operacije omogućavaju razmjenu iskustava, sticanja novih znanja i njihovo prenošenje čime su perspektivi olakšava i integrisanje naše vojske i postupanje saglasno međunarodnim standardima. Imajući u vidu sve iznijeto, odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u mirovnu misiju u Maliju i operaciju snaga Evropske Unije u Centralnoafričkoj Republici pomažu navedenim zemljama pogođenim sukobima da stvore uslove za trajan mir. Najprije jer se pokazalo kao najbolji mogući mehanizam, a zatim kroz uspostavljanje i očuvanje mira i bezbijednosti doprinosi se najvažnijem - zaštiti ljudskih prava, stvaranju osnova za uspostavljanje i poštovanje principa vladavine prava, izgradnji institucija sistema na održivim osnovama koje će spriječiti dalje urušavanje društva i osnovnih vrijednosti. Sa druge strane, želio bih apostrofirati da se učešćem u mirovnim operacijama ispunjavaju i međunarodne obaveze i šalje snažan signal o političkoj zrelosti i stabilnosti zemlje i njenih institucija. Imajući u vidu da je Crna Gora na osnovu poziva visoke predstavnice Evropske Unije za vanjske poslove i politiku bezbijednosti Ketrin Ešton u junu prošle godine donirala 4,5 tona vojne opreme oružanim snagama Malija, činjenicu da su u navedenim misijama angažovani pripadnici 23 države članice Evropske unije, cijenimo usvajnje današnjih odluka dodatnim iskorakom i konkretnim doprinosom poštovanja međunarodnog prava, kao i jačanju bezbjednosti i stabilnosti u svijetu. Učešćem u ovim mirovnim misijama podijelićemo sa našim partnerima duboki osjećaj za međunarodnu bezbjednost i obaveze na njenoj izgradnji i očuvanju, jer svjedoci smo i ovih dana eskalacije sukoba i naizgled udaljenim teritorijama. Bitno se oblikuje politika i stav međunarodne zajednice prema brojnim pitanjima koja nisu direktno povezana sa dešavanjima na jednom konkretnom području. Obilježje današnjice je međuzavisnost i za to treba da u svakom trenutku pokažemo našu volju i spremnost za promovisanje i podršku pravim vrijednostima demokratije i pomoći ugroženima ma gdje se oni nalazili. Na kraju, želio bih još jednom da naglasim da upućivanje pripadnika Vojske Crne Gore u mirovne misije i operacije Evropske unije, iako simbolično po broju, predstavlja jasan pokazatelj našeg čvrstog opredjeljenja očuvanju međunarodne bezbjednosti i stabilnosti čime Crna Gora pokazuje da ne želi biti samo korisnik povoljnosti koje sa sobom nosi zajedništvo evropskih naroda, već i njegov aktivni učesnik i kredibilan faktor. Što se tiče pravne dileme, mislim da je kolega Banović vjerno odslikao ono što smo mi na Odboru, tumačeći član 91 Ustava, promislili da se ove odluke mogu usvojiti sa većinom prisutnih. Naravno, to je pravna dilema, dva pravnika tri mišljenja, ali mišljenje našeg Odbora je tako.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech