Samo još jednu rečenicu, Znači mi smo na Odboru postigli saglasnost da glasamo za ove odluke. One nijesu sporne iz ovih ovdje diskusija se to može zaključiti, ali naravno, ne želimo da kršimo Ustav. Mi ga tumačimo na ovaj način da član 91 nije, ajde može se govoriti o dilemi, ali čini mi se da je ovo rješenje i ova naša logika sasvim dovoljna da možemo ovo izglasati i prostom većinom.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech