Gospodine predsjedniče, Evo ću, naravno, reći stav u jednom dijelu potpuno ličan zbog toga što u ovo vrijeme izbornih kampanja postoje možda i cijele grupe koje bi lično da zloupotrijebe i prevedu na kolektivno. Ja se ne libim da preuzmem odgovornost za ono što uradim na bilo kom radnom tijelu, tako će biti i ovoga puta, s tim što nijesam uopšte raspravljao na Odboru, mijenjao sam jednog od članova našeg odbora, nijesam član Odbora za bezbjednost, o tome koja je većina neophodna. Govoriću na svom maternjem, srpskom jeziku, i neće biti potrebe da me prevodite sa italijanskog ili francuskog, a skoro da bih znao toliko. Ove dvije misije, uvaženi građani, u koje treba da pošaljemo po jednog vojnika su dramatično drugačije od one misije u koju smo poslali vojnike u Avganistan. Ove obje misije su sa mandatom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i pod okriljem Evropske unije. Kad kažem sa mandatom Ujedinjenih nacija, mislim na to da nije moglo biti preglasavanje i da su se svi do kojih bi trebalo da nam je stalo u Crnoj Gori saglasili oko toga da tim državama treba pomoći. Kada smo ranije znali da radimo slične stvari, mi iz opozicije smo bili prilično složni da treba povući vojsku iz Avganistana, jer je u pitanju jedna ratna misija, vojna, u kojoj Crnoj Gori nema mjesta, ja to i danas ponavljam. Smatram da smo u pravu kada smo to govorili, ali smo zajednički glasali Atalantu i neke druge misije. Nadam se da je danas svima nama motivacioni faktor da podržimo ono što je sa Odlukom Savjeta bezbjednosti i pod pokroviteljstvom Evropske unije. Znaću, naravno, kao političar da uvažim i cijenim i moguću potrebu da se danas promijeni pravilo i neće me mnogo interesovati da li je to neko uradio u skladu sa vlastitim principima ili nije. U svakom slučaju, ja sam jutros kazao da ću ja glasati za to, rekao sam i da će za to glasati Demokratski front, ali danas ovdje prijavljujem da kao predsjednik Kluba poslanika to ne mogu da garantujem, ali garantujem za sebe i svoj glas. Došao sam i rekao da ću glasati za tako nešto. Nadam se da ću imati podršku dijela kolega koji misle kao ja, zbog toga što ne mislim da treba voditi politiku uoči izbornih kampanja i raditi nedopustive stvari. Pozivam javno sve nas kojima je stalo da se Crna Gora štiti kroz odluke Savjeta bezbjednosti i da se štiti kroz okvir koji se zove ujedinjena Evropa, da ovo podržimo, jer je ovo mnogo legitimnije i rekao bih za nas iz DF-a jedino legitimno. Ne pristajemo da šaljemo vojnike ni u kakve avanture koje bi bile mimo Savjeta bezbjednosti, ali naravno da želimo da podijelimo i bezbjednosnu kulturu sa Evropskom unijom, još uz to kad imamo pride stav Savjeta bezbjednosti da je misija neophodna. Po jedan vojnik, od kojih će jedan biti Larnaki u Grčkoj, a drugi na terenu nije, izvinjavam se, pogriješio sam, pretpostavljam da znate da je u pitanju lapsus mozgus u ovom slučaju, ovo je skoro italijanski, nadam se da ćete ovo znati da uvažite. Ako sam pretjerao sa obećanjem na Odboru ja stojim iza onoga što sam rekao u svoje ime. Nijesam znao da li treba dvotrećinska većina, shodno tome, kao šef Kluba poslanika, nijesam ni molio moje kolege da danas ovdje budu u takvoj većini, potpuno ne znajući da li je to neophodno. Tu dilemu prepuštam vama, ali saopštavam kako ću se ja lično prema ovome odnijeti. Izvinjavam se.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech