Zahvaljujem, predsjedniče Skupštine. Ne ulazeći u dogovore na Odboru i o većini koja će glasati oko ovih odluka, što je potpuno legitimno da se jednostavno ovdje iskaže javni stav glasanjem o upućivanju naših vojnika u misije, u vojne misije, ja se s tim neću baviti, ali bih samo želio da ukažem da mi imamo dva izvještaja Zakonodavnog odbora u odnosu na obje odluke, gdje je jasno navedeno u ovim izvještajima da je za glasanje oko ovih odluka potrebno dvije trećine u Parlamentu. I ne ulazeći u polemike sa jednim dijelom kolega koji su ovdje osporili ustavnost Odluke Zakonodavnog odbora, samo bih želio da ne pretrčimo i ne kršimo ono što nam je Zakonodavni odbor preporučio kod glasanja, to uvijek radimo i poštujemo, već da se o tome ovdje povede potreban dijalog i da vidimo koja je većina potrebna. Dakle, Klub SNP-a ima svoj principijelan stav, a ne ulazimi u potrebu nekih da objašnjavaju zašto će podržati odluku o slanju naše vojske u misije širom svijeta, pa i u Africi. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech