Uvaženi gospodine predsjedniče, iako ne insistiram na formalnostima, one mi ponekad znače u ovom parlamentu, jer forma je vrlo često, a možda i neizostavno odraz suštine. Zamolio sam, ako govori po jedan predstavnik kako smo se dogovorili, svih klubova poslanika, da Demokratski front bude posljednji u ime opozicije koji će govoriti. Ja vas molim, bez obzira što mi sad ne smeta ova zloupotreba da ubuduće bude tako. Ja predstavljam dovoljan broj poslanika da tu ne može biti dileme ni za one koji spavaju u sred podne da nam to pravo pripada, predstavljam trećinu ovoga parlamenta. I pravo kad imamo po jednoga da u ime opozicije govorim posljednji, ja ili neko koga odredi ovaj klub, nam je neprikosnoveno. Molim vas, da ubuduće, pošto ne želim da ispravljam krive drine unazad, da se to pravilo poštuje. Najavio sam da bih želio da bude tako.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech