Nema problema, ja pričam na čistom srpskom jeziku, a nekima je ovdje pao kamen sa srca nakon toga što će glasati neka mala većina. Ali vama pitanje: Sa ovim ovdje što ste preglasali nas koji smo bili za stav Zakonodavnog odbora, da li to znači da je za donošenje zakona o boravišnoj taksi trebalo 41 poslanik a za slanje naših vojnika širom svijeta treba 21?

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech