Poslije davanja riječi predlagačima zakona trebali ste da date riječ izvjestiocima. To sam ja u oba slučaja vezano za obje ove odluke.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech