Da, da, ali vi ste trebali da pitate da li izvjestilac želi vezano za isto. Upravo sam htio da kažem za ovu dilemu član 91 stav 4 Ustava koji ovdje ukazuje da se odnosi na zakon i na upotrebu. Ovdje su u pitanju odluke, nije upotreba nego upućivanje. A još nešto što je važno, što je bilo na Zakonodavnom odboru, mi smo ocjenjivali ustavnost i zakonitost, odnosno usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom ovih odluka. Tada nije bilo riječi kojom se većinom donosi ovaj zakon. O tome nijesmo glasali, to je tako bilo i to je skupštinska služba donijela takvo mišljenja, ali mi nijesmo glasali.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech