Nijesam mislio da se javljam, jer je dosta rečeno oko predloga zakona i moja puna podrška predlozima zakona, ali i zahvalnost kolegi Zoronjiću i ostalima koji su apostrofirali ove sekvence iz obrazloženja. Moram reći da su one indikativne i da su predlagači dužni da se izjasne oko toga. Koliko vidim pozitivan je odnos, ali moraju citirati šta mijenjaju, da bi ostalo u zapisniku šta da se izbaci iz obrazloženja, da bi mogli da se izjasnimo poslije o čistim predlozima.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech