Znači, sve ono što u stenogramu bude kolega rekao to će biti izbrisano, precizno, što je on rekao, bez intepretacije. Znači, dobićete stenogram i bez intepretacije nema potreba da oni ponavljaju, jer mogu napraviti grešku.Ja sam član Savjeta za odbranu i bezbijednost koji je predložio tu odluku, tako da suštinski ja mogu da prihvatim i zato sam prihvatio, da Vas podsjetim. Da Vas podjsetim, tako da sam ja prihvatio, jer sam ustavno ovlašćen da prihvatim. Oni su pripremili odluku. Kolega Zoronjiću, biće precizno, a prije potpisivanja ću Vas zvati da pogledate odluku. Hvala vam. Možemo li glasati? Možemo. Znači, nemoguće je prekršiti Poslovnik, kao što vidite. Nema potrebe prozivkom, ostaće tekst, a biće objavljen na sajtu Skupštine. Kolega Damjanoviću, svi listinzi su na netu. Kolega Danilović, očigledno da srpski teže ide danas svima vama koji govorite srpski.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech