Dakle, samo tražim jedno pojašnjenje. Naravno, zbog toga što ne bih propuštio priliku da iznerviram moje kolege koji zdušno podržavaju NATO, a neće Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ja ću ostati pri odluci da glasamo, jer nikad nijesam doveo u pitanje ni to, da li sam za NATO ili nijesam. Svi znaju sa sam protiv, a svi znaju da su ovdje neki promoteri NATO-a i da su pojedini lideri partija govorili da su oni lično za NATO, a da im je partija protiv. Danas je to malo drugačije. Ja odgovaram vrlo precizno i vrlo tačno. Ali, uvažena gospodo, samo jedno da vas pitam, i ako ću ja glasati za ovu odluku. Svjestan da stojim iza najmoćnijih sila koje se iza nečega mogu i dogovoriti i da oni stoje ispred mene. Samo pitam Vas, a znate da imate moj glas, zbog čega sad kad treba apsolutna većina ne prekinemo ovu sjednicu, dok se obezbijedi ova apsolutna većina? Tražim da nastavimo onda onu prekinutu i da glasamo o svakom onom zakonu, jer su gospoda tražila da prekinemo minulu sjednicu nema potrebe, imamo 41, sada imamo ovu sjednicu. Može 41, a ja tražim, ako može 41 da se vratimo na prekinutu sjednicu i završimo dvije tačke. Hvala lijepo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech