Gospodine predsjedniče Skupštine, fali Vam samo jedna mala kopča u Vašem objašnjenju. Nije tačno da je sa većinom od ukupnog broja poslanika Skupština odlučila kako će da se glasa o ovome. Pitanje je bilo ko je za stav Zakonodavnog odbora, jer Zakonodavni odbor nije dobio 41. Nije dobio 41. Stavite pitanje - ko je za to da se odlučuje sa 41, pa da vidimo koliko ćete imati. Ja znam šta je procedura, ali pokušavam gospodinu Krivokapiću, predsjedniku Skupštine da kažem da nema argumente. Znači, imali smo do prije pola sata jedan princip glasanja, pola sata kasnije imamo drugi princip glasanja. Odgovorite zašto to može tako. Bolje bi bilo da napravite isti princip, jer će vam odluka proći, bojim se kao i one prethodne. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech