Mišljenje odbora nije na spisku ustavnih akata o kojima se glasa apsolutnom većinom. Hvala vam. Kolega, možete mi vjerovati da ne bih manipulisao tim nikako. Sviđalo mi se, nesviđalo slanje trupa, važnije mi je da Parlament odlučuje pravilno. Možemo li staviti na glasanje? Stavljam prvu odluku koju sam pročitao, radi se o Maliju, da ne čitam čitavu. Za, protiv, uzdržani? Kada ste mogli slati na Krit 1897, možemo i više od vijeka poslije stići do Malija. Tada smo razdvajali Turke i Grke. Hvala vam. Glasalo je 54 poslanika, 51 za, dva protiv, jedan uzdržani. Konstatujem da smo, rekao je neko od kolega, više od troćetinske većine usvojili. Hvala vam. I odluka o slanju misije u Centralnoafričku Republiku. Izvolite. Hvala vam, koleginice i kolege. Glasalo je 55 poslanika, 52 za, dva protiv i jedan uzdržani. Konstatujem da smo usvojili ovaj predlog odluke. Imamo neke dodatne obaveze oko kojih ne može biti spora, jer ne zavise od naše volje. Zaključujem šestu śednicu.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech