Hvala vam uvaženi gospodine Raduloviću, nadam se da će te meni tolerisati ovo vrijeme, jer ne mogu govoriti tako brzo kao ono uputstvo o lijeku nakon reklame na TV-u. Uvaženi predsjedniče Komisije predstavniče Ministarstva kako bi imali bolju preglednost što se zbiva u oblasti koncesija pored izvještaja 2013.godinu, treba pogledati izvještaj za ovu oblast iz prethodnih godina. Ako uporedimo izvještaj iz 2013.godine i 2012.godine, očigledno je da je kvalitativno i kvantitativno bolje urađen izvještaj za 2013.godinu. Međutim, podaci koji stoje u izvještaju nijesu nimalo ohrabrujući. U izvještaju za 2012.godinu, pobrojani su uglavnom sudski sporovi između koncesionara. U izvještaju za 2013.godinu prezentovan je problem između dva koncesionara i ovdje je uglavnom prepis iz sudskog spora koji nam u ovom momentu ništa ne znači, punih osam strana od 22 koliko sadrži ovaj izvještaj. U ovom izvještaju se nalaze i zaključci Skupštine Crne Gore povodom izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2012.godinu. U prvom od zaključaka stoji da je prihod od koncesija u 2012.godini 12,17 miliona eura i da je za 13 miliona manji nego u 2011.godini, te da je neophodno utvrditi uzrok ovakvog pada.Nijesam naišao na odgovor, niti pojašnjenje ovakvog pada, to znači da ovi zaključci Skupštine nijesu ispoštovani. Isti je slučaj sa drugim zaključkom, a isti se odnosi na povećanje nadzora i odgovornosti u oblasti koncesija. Kao prilog dat je izvod iz registra ugovora o koncesijama. Moje konkretno pitanje glasi: "Zašto su dati podaci samo za ugovore na dvije ili više godina"? Ugovori o jednogodišnjim koncesijama nijesu prikazani, bez obzira da li je riječ o korišćenju vode, šume ili mineralnih sirovina. U ovom izvještaju takođe nije dat bilo kakav podatak na koji način su sankcionisani koncesionari koji ne poštuju ugovore, a iz izvještaja vidimo da ih je bilo. Na strani 20 ovog izvještaja, prikazani su podaci koliku je uštedu napravila Komisija za koncesije za 2013.godinu. Taj iznos je 33.337 eura. Međutim, mislim da bi smo imali mnogo realniju sliku kada bi ovdje bili podaci koliko obaveza prema državi imaju koncesionari. Onda bi ova cifra bila zanemarljiva. Svi znamo da je eksploatacija nesrazmjerna sa naplaćenim porezima. Način dodjele, koncesija je priča za sebe. Određenom broju koncesionara u oblasti eksploatacije šuma u 2013.godini koncesije su dodijeljene krajem decembra krajem 2013.godine. Opšte poznato je da koncesionari koriste sve moguće metode da izbjegnu zakon i izvezu sirovinu. U oblasti korištenja šumata metoda je najčešće da je vlasnik firme ista osoba ili najbliži srodnik. Onog momenta kada budemo spriječili ovakve pojave, kada koncesije budu dodjeljivanje prema kapacitetima, kadrovskoj osposobljenosti, broju upošljenih, finalnom proizvodu, možemo očekivati poboljšanje. Do tada zaočekivati je da se za koncesije prijavljuju pekare i apoteke. Od Državne revizorske institucije očekujemo da bude nezavisna i profesionalna,kao takva dala je i svoje mišljenje na ovaj izvještaj. Ako je suditi na osnovu izvještaja Državne revizorske institucije stanje u ovoj oblasti je jako loša. U ovom izvještaju DRI upućuje na probleme, pobrojaću neke. Državni revizor od Uprave za šume nije dobio na uvid dokumenta kojima se može dokazati da je Uprava za šume poštovala proceduru zaključenja i proceduru izmjene i dopune bilo kojeg ugovora o koncesijama. Revizijom je utvrđeno da kriterijumi za vrednovanje ponuda nijesu adekvatno obuhvatili uspješnost ponuđača u poslovanju.Bodovanje po ovom osnovu je vršeno tako da su oni ponuđači koji posluju sa dobitkom mogli da dobiju maksimalno pet do sedam bodova i po osnovu uspješnosti mogli da ostvare samo minimalnu prednost za dobijanje koncesija u odnosu na ponuđače koji su u lošijem finansijskom položaju. Revizijom je utvrđeno da ni jedan kontrolisani Ugovor o koncesiji, pored toga što sadrži odredbu o obavezi davanja garancije za izvršavanje koncesionog ugovora nije obezbijeđen garancijom. Sve ranije pobrojano ukazuje da je stanje u oblasti koncesija loše, da sa ovakvim stanjem ne možemo govoriti o ostvarivanju novih radnih mjesta, finalnim proizvodima, zaustavljanju migracija i slično. Ako je izmjena zakona rješenje ovog problema onda to trebamo uraditi što prije. Ovo što smo mogli vidjeti iz ovog izvještaja ne daje nam ni minimalnu mogućnost podrške ovakvom izvještaju. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech