Otvaram devetu-posebnu ṥednicu proljećnog zasijedanja u 2014. godini. Poštovani poslanici 25.saziva, poštovani predsjedniče 40. Vlade i ministri, potpredsjednici Crne Gore, idemo na junski Premijerski sat, redosljedom koji je uobičajan. Kolega Milutin Simović kao predsjednik Kluba poslanika DPS-a, ovaj put će se, u ime kolega SNP-a ,obratiti kolega Velizar Kaluđerović. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech