Hvala, gospodine predsjedniče Skupštine. U ime Poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista postavljam pitanje: “Gospodine predsjedniče Vlade, kako se ostvaruje ekonomska politika, posebno fiskalna, kao njen osnovni stub?” Obrazloženje: Cijenimo da je upravo sredina kalendarske godine dobro vrijeme da se prezentira analiza ostvarivanja ekonomske politike. Vlada Crne Gore je preduzela brojne mjere u pravcu ostvarenja ekonomske politike sa ciljevima inteziviranja oporavka privrednog sistema, podsticaja rasta i konkurentnosti privrede, kao i adekvatne fiskalne politike. Kakvi su makroekonomski i finansijski indikatori ostvarivanja ekonomske politike u prvoj polovini ove godine? Važan izazov sa kojim se susreće Crna Gora, kao i druge zemlje u okruženju i šire, jeste nezaposlenost. Koje aktivnosti je Vlada Crne Gore preduzela u ovoj oblasti u sklopu mjera ukupne ekonomske politike? Pored izazova sa kojima se suočavamo na državnom nivou, i brojne lokalne samouprave se suočavaju sa izazovima izgradnje i očuvanja finansijske stabilnosti. Sistem javnih finansija na lokalnom nivou u prethodnom periodu obilježio je pad tekućih prihoda, rast neizmirenih obaveza i nelikvidnosti, rast kreditnih zaduženja, visok nivo budžetskog deficita i nerealno planiranje njegovog finansiranja, kao i visok nivo zaposlenosti u organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji su osnivači opštine. U cilju prevazilaženja pomenutih problema započeto je konsolidovanje finansija u lokalnim samoupravama donošenjem planova konsolidacije lokalnih javnih finansija. Kojim instrumentima Vlada može podstaći dalju konsolidaciju finansija lokalnih samouprava? Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech