Hvala, predsjedniče Vlade, na datom odgovoru. Mislim da je ovo dobra prilika da konstatujemo i da pozovemo sve segmente crnogorskog društva da u narednom periodu moramo intenzivirati i jačati ukupni ekonomski dijalog. Očigledno je da taj ekonomski dijalog veoma intezivno i sa dobrim rezultatima teče sa Evropskom unijom, što je inače obaveza zemlje kandidata, za izradu ekonomskog programa, koja komunicira sa Evropskom unijom. Takođe, ohrabruje dijalog sa međunarodnim finansijskim organizacijama, kakva je Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka, o čemu ste govorili. Posebno ohrabruju njihove najave i oni povećavaju makro-ekonomske indikatore koji se daju u Crnoj Gori. Dakle, povećava se prognoza za rast GDP-a, za smanjenje budžetskog deficita i sve ono što su važni makro-ekonomski indikatori. Ja mislim da je ovo dobra prilika da pozovemo da pojačamo unutrašnji dijalog o ekonomskim pitanjima u svim segmentima crnogorskog društva. Da taj dijalog povećamo, pojačamo sa poslovnom zajednicom, da u tom dijalogu učestvuje akademska zajednica, da učestvuju mediji, da učestvuju analitičari. Da je sve više ekonomskih analitičara na javnoj sceni, a sve manje nekih političkih analitičara, uvažavajući svakako i taj dio analiza. Ja mislim da je ovo dobra prilika da i mi u crnogorskom parlamentu demonstriramo upravo takav jedan pristup gdje ćemo da česte teme koje su, moramo priznati iz naslova politikantstva, političke priče pretočimo u ekonomsku priču, jer to život znači za sve građane Crne Gore. Toliko što se tiče mog komentara. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech