Gospodine Simoviću, mislim da je to rekao bih prioritet Vladine, pa usuđujem se reći i ukupne državne politike Crne Gore u narednom periodu. Ja mislim da smo mi poslali više nego dovoljno signala koji predstavljaju potvrdu odgovornog partnerstva relevantnim činiocima međunarodne politike. Crna Gora je potvrdila svoju solidnost načinom na koji je obnovila svoju nezavisnost. Crna Gora je potvrdila, takođe ozbiljnost i posvećenost reformama, rekao bih, brzom savladavanju početnih dionica na vrlo zahtjevnom putu u evro-atlantske integracije. Ja mislim da mi danas nemamo važnijeg zadatka od molibilizacije svih domaćih potencijala da na održiv način stavimo u funkciju prepoznate resurse našeg ekonomskog rasta i razvoja što je od presudnog značaja za unapređenje kvaliteta života. Dakle, kvalitet života na način na koji ja insistiram na njemu je zaista da kažem jedna kompleksna sintagma i ona svakako podrazumijeva i unapređenje vladavine prava i unapređenje demokratije i mnogo što šta. Ali, bih rekao da je temeljni dio tog pitanja, da kažem stvaranje pretpostavki za kvalitetno zasnivanje egzistencije ljudi, ne samo zbog istorijskog nasleđa koje Crna Gora ima, nego zbog očigledno pošasti koje je evropskoj ekonomiji donijela globalna ekonomska kriza. Mi danas imamo probleme u nekada najrazvijenijim evropskim državama sa stopama nezaposlenosti mladih od blizu ili preko 50%. Dakle, suočavamo se svi manje više sa istim problemima, pri čemu naravno imamo na umu to da ti problemi koje je kriza donijela nejednako teško padaju na različite socijalne ambijente. Da mnogo teže padaju na socijalne ambijente poput crnogorskog, tranzicione, balkanske, zaostale. Ali, to samo kod nas pojačava obavezu da brže od drugih napravimo konsolidaciju i dobru mobilizaciju domaćih potencijala, da na pametan i održiv način iskoristimo svoje resurse. To je ključno pitanje na osnovu koga će se mjeriti uspjeh državne politike Crne Gore u narednom srednjoročju. Kao što možemo kazati da smo u prethodnom periodu uspješno sačuvali mir i obnovili nezavisnost, tako vjerujem da je to sada zatvoreno, trajno zatvoreno poglavlje. Uspjeh državne politike u narednom periodu će se mjeriti našim umjećem da prepoznate i neiskorišćene resurse stavimo u funkciju u cilju unapređenja kvaliteta života naših ljudi. Dakle, mislim da tu zaista imamo svi jako puno posla i da je riječ saradnja na kojoj ste insistirali u vašem dopunskom pitanju, rekao bih, riječ od presudnog značaja za dostizanje mogućih rezultata na ovom planu. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech