Hvala Vam. Najavio sam kolegu Velizara Kaluđerovića u ima Kluba poslanika SNP-a, a poslije će ići kolega Banović u ime SDP-a. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech