Hvala. Javnost je nažalost čula ono što sam ja pretpostavljao kada sam u ime Kluba poslanika SNP-a postavio pitanje. Nema postupka ni jednog jedinog pokretanja personalne krivične, prekršajne, radno pravne političke odgovornosti ni povodom jednog postupka privatizacije privrede u Crnoj Gori ili raspolaganja državnom imovinom u Crnoj Gori. Nije mi bilo dovoljno vremena. Pomenuću još dva konkretna, čini mi se karakteristična slučaja, koja sam vam naveo u pisanom dijelu pitanja. Dakle, kupovina Kampa na Zlatici. Dakle, kupljen je 2011.godine uz saglasnost Vlade Crne Gore, kojoj ste vi bili na čelu za 8,4 miliona evra. Samo neku godinu ranije, Kamp na Zlatici zajedno sa kompletnom imovinom UTIP-a Crna Gora svojevremenog preduzeća, koje je privatizovalo i kupilla firma "Normal kompani", prodat je i Kamp na Zlatici i Hotel "Crna Gora" i Hotel "Ljubović" i drugi objekti ukupno za četiri i po miliona. Nekoliko godina kasnije Vlada ga kupuje, samo Kamp na Zlatici za 8,4 miliona. Sa specifičnim ugovornim klauzulama puno ima razloga za to, dakle ministar Konjević, nadam se da je održao riječ i da je pokrenuo određene postupke za utvrđivanje detalja u vezi sa tom transakcijom, jer su se tu i Vlada i Glavni grad dogovorili, očigledno. Slobodan sam pred licem javnosti da kažem da naduvaju kupoprodajnu cijenu, ne bi li preduzeću "Normal kompani" omogućili da tri i po miliona duga po osnovu komunalija za građenje Hotela "Crna Gora" i drugih objekata na taj način pokriju, jer je nemoguće, neshvatljivo, da se za osam i po miliona kupuje samo dio UTIP-a Crna Gora koji je nekoliko godina ranije zajedno i sa hotelima ovim velikim "Ljubović", Crna Gora prodala za četiri i po miliona. I još nešto. U okviru Kampa Zlatica je 30.000m2 zemljišta, zna se, pored magistralnog puta na Zlatici. To zemljište po ovom zakonu koji sam pomenuo, predsjedniče Vlade, članom 419 i 420. pripada državi. Ispada država je kupila sopstvenu imovinu, i to za koje pare. A, šta da govorimo o kupovinu "Limenke", gospodine Đukanoviću. Dakle, "Limenku" je kupio, odnosno lokaciju ispod "Limenke" vaš rođeni brat ili firma u kojoj ima većinsko vlasništvo. Neko iz vaše vlasti, iz vaše Vlade je napravio takav ugovorni aranžman, kojim je, ako se ne varam, 2008.godine to prodao za tri miliona. Vaš brato to kupio, pa pošto mu nije oslobođena lokacijom presavio tabak i dobio državu za devet miliona evra. Vi u tome ne vidite ništa loše. Tih devet miliona, ako pravosnažno ostane ta presuda, će platiti niko drugi nego svi građani Crne Gore. Građeni Crne Gore će loše poslove Vlade na čijem čelu je premijer Milo Đukanović, platiti, jer je iz svega toga dobro prošao rođeni brat Mila Đukanovića. Neka mi se ne zamjeri. Aco Đukanović radi svoj dio posla i on dolazi do sredstava na način kako mu može biti. Ja govorim o njegovom bratu, kao premijeru Vlade Crne Gore. Iz ovoga je, gospodine Đukanoviću, jasno da ova vlast ne poznaje sistem odgovornosti, a kad nema sistem odgovornosti onda smo sasvim blizu anarhiji. Vama je očigledno dovoljno da kažete, na izborima zadnjim, kao što je to na primjer bilo u Podgorici - porasli smo na 49.000 glasova, i to bez SDP-a osvojili smo dvije tri hiljade glasova više. Naš narod voli. Mi servisiramo penzije redovno i ako je prosječna penzija 272. evra, a više od 50% penzionera prima penziju manju.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech