Poseban motiv priznanje, činjenica da je današnji jedan list za kojeg svake godine iz Budžeta Crne Gore, uz saglasnost većine iz ovog Parlamenta, idu milioni evra za nekoliko godina milioni evra je četiri svoje strane danas posvetio jednom brutalnom napadu na vas, predsjedniče Parlamenta, i na kompletnu opoziciju u Crnoj Gori, nazivajući je antidržavnom, fašisoidnom itd, zbog samo razmišljanja SDP-a da može početi da razmišlja da, eventualno, u Podgorici može da bude postizborna saradnja sa nekim drugim, a da to nije DPS. Na vama je ogromna odgovornost, vaša i platforma Pozitivne Crne Gore napisana je od života od građana Podgorice i laka vam je odluka. Hvala vam.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech