Gospodin Kaluđerović je u dopunskom pitanju proširio lepezu svojih interesovanja, pa ću pokušati da veoma kratko odgovorim samo na ono što je najbitnije i što je moguće smjestiti u tri minuta. Dakle, komentarisali ste moje izjave rezultata lokalnih izbora u Podgorici. Tačno ste ih interpretirali, i ne bih imao šta tu dodati. Zadovoljan sam tim rezultatima i duboko uvjeren, kao i u svakom od ranijih komentara, ranijih izbornih procesa, da o nama na izborima ne odlučuju ludi ljudi nego normalni i da oni, takođe, znaju za ova ograničenja o kojima vi govorite, ali da, kada izlaze na birališta, odlučuju između onog što vide na ponudi i da sigurno sa svim nesavršenostima ponude DPS-a, sa svim slabostima koje se kod nas vide, imaju neki razlog zbog čega se opredjeljuju da nam poslije 24 godine neprekidne vlasti, poslije sedam godina krize u Podgorici, daju 47% podrške. Što se tiče vaše druge konstatacije vezane za Pobjedu, samo želim da ponovim nešto što sam više puta ovdje kazao, a što bi vi morali znati, jer je Zakon o budžetu zakon koji se usvaja u ovom parlamentu. Nema tamo ovih miliona o kojima vi govorite za Pobjedu, nema odavno. Nekada je Pobjeda bila državno glasilo i onda je logično država preko budžeta opredjeljivala sredstva za svoje državno glasilo. Danas nije takav slučaj, i to jako dobro ovaj parlament zna. Treće, ovo o čemu ste govorili, u redu, razumijem, kažem to je u ovoj našoj političkoj praksi čak jedan od blažih udara na premijera, time što se kroz priču o navodno štetnim privatizacijama to garnira slučajem u kojem učestvuje premijerov brat, pa bi to trebalo da bude krunski dokaz premijerove korumpiranosti. Popraviću vas činjenično. Znači, nijeste u pravu kada ste kazali da sam ja bio predsjednik Vlade, niti kada je rješavano pitanje Kampa na Zlatici, koliko mene sjećanje drži, ni kada je realizovan aranžman vezan za "Limenku". Mislim da nijesam bio predsjednik Vlade, ali kao da jesam, govorimo tako. Reći ću vam nešto što mislim da ubjedljivije od bilo čega može odagnati sumnju koju ste pokušali kroz pominjanje ovih srodničkih odnosa da pojačate. Moj stav je, gospodine Kaluđeroviću, da država mora biti odgovoran subjekt u svakom ugovornom aranžmanu, privatizacionom i svakom drugom. Ako smo se kao država obavezali da prema našem partneru, kako se god on zvao ili prezivao, uzmemo novac od njega i oslobodimo mu određenu lokaciju, dakle predamo mu je u ugovorom predviđenom roku, logično je da, ako to ne uradimo, platimo penale, kao što bismo naplatili penale od drugog partnera ukoliko bi se on tako ponašao. Tu ne može biti razlike između Aca Đukanovića, Velizara Kaluđerovića ili bilo koje druge osobe. Dakle, to ne možemo stavljati u taj kontekst. Da li želite da to stavimo u kontekst zašto nijesmo oslobodili te lokacije i u slučaju Zetagradnje i u slučaju ne znam ko se pojavljuje kao partner, slažem se sa tim i to imamo vrlo pomno na Vladi, sa ambicijom da to iskorijenimo i utvrdimo precizne odgovornosti. Podsjetiću vas, prošle godine više puta je o tome govorio ministar finansija, naš deficit budžeta je narastao po dva osnova. Jedan je bio pad garancija za Kombinat aluminijuma, a drugi je bio plaćanje određenih sudskih i drugih presuda na štetu države Crne Gore koje je neko ili svojom nekompetentnošću ili svojom neažurnošću u postupanju proizveo. Dakle, mi nemamo više mogućnosti da taj trošak podnosimo bez posljedica. Moramo veoma jasno utvrditi zašto nijesu ispunjeni uslovi da se preda lokacija Zeta gradnji, zašto nijesu ispunjeni uslovi, ko to nije ispunio uslove da se preda lokacija tzv. "Limenka", jer država Crna Gora ne može prihvatiti da socijalizuje posljedice štetnog postupanja određenih ljudi koji su imali obavezu da se ponašaju odgovorno u skladu sa državnim aranžmanima, u ovom slučaju sa ugovornim aranžmanima. Tu smo potpuno saglasni. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech