Hvala, predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, članovi Vlade, poštovane kolege poslanici, moje pitanje ponovo glasi, kažem ponovo jer će mnogi od vas reći što je ovaj navalio već treći, četvrti put postavlja pitanje o kvalitetu goriva i o kontroli kvaliteta goriva. Pokušaću u ovom četvrtom pokušaju baš da precizno objasnim što sam to tako navalio, a i tako sam postavio pitanje premijeru za razliku od ministara ranije, pa sam možda krivio sebe, možda su pitanja bila uopštena, pa su ministri tako dali odgovor i sada sam htio premijeru da budem što konkretniji. Dozvolite, predsjedniče, ako budem kraći u ovom prvom dijelu da nadoknadim to nakon odgovora, upravo zavisiće od odgovora premijera diskusija po ovom pitanju. Pitanje glasi: "Na koji način državni organi tj. Vlada kontroliše kvalitet nafte i naftih derivata, koji se uvozi u Crnu Goru i prodaje na pumpama? Da li su zakonskim i podzakonskim aktima uspostavljeni odgovarajući standardi kvaliteta uvezenog goriva? Da li se i koliko često kontroliše da li gorivo koje se uvozi, a posebno ono koje se prodaje na pumpama, odgovora tim standardima? Koliko je kontrola bilo tokom 2013. i 2014. godine? Kakvi su nalazi kontrole? Da li je broj slučajeva kršenja propisa manji ili veći nego prethodnih godina? Kako se ocjenjujete stanje i kretanje trendova u ovoj oblasti? Koje mjere Vlada preduzima i namjerava preuzeti da bi se stanje unaprijedilo i smanjile negativne posljedice po građane, životnu sredinu i drugo? Da li je Vlada pravila i razmatrala analizu, informaciju iz ove oblasti? Da li su i koje mjere preduzete prema prekršiocima propisa? Da li smatrate da su mjere kaznene politike dovoljno oštre da bi se njima uticalo na smanjenje kršenja propisa? Da li smatrate da je ponašanje i pristup državnih organa, ministarstava i ministara problematici u ovoj oblasti odgovarajući? Da li je pokretana odgovornost do sada i da li je namjeravate pokrenuti ukoliko stanje nije zadovoljavajuće? " Obrazloženje: Pitanje energenata, njihovog kvaliteta i cijene dotiče gotovo svakodnevno ogromni broj građana i privrednih subjekata u Crnoj Gori i utiče na mnogo toga, od porodičnih budžeta, preko troškova proizvodnje tj. kretanja cijena roba i usluga, do stanja životne sredine i zagađenosti vazduha. Smatram da državni organi ne pridaju dovoljno pažnje niti preduzimaju aktivnosti srazmjerne značaju ovog pitanja. Zato ovo pitanje pokrećem ponovo, kao što sam rekao u uvodu, ovog puta premijeru. Sasvim kratko još u ovom prvom dijelu. Kada sam prije negdje šest, sedam, možda bogomi i osam godina, nijesam uspio da nađem u stenografskim zabilješkama Skupštine, postavio prvi put pitanje ministru ekonomije, otprilike opravdanje zato što je stanje bilo neodgovarajuće, da se tako izrazim, bilo je da nijesu imali odgovarajuće laboratorije i tehničke i druge resurse koji bi mogli da ispitaju kvalitet nafte i naftnih derivata. Kada sam to pitanje postavio prošle godine drugom ministru ekonomije, sada više nije bilo razlog što nijesmo imali laboratoriju i te tehničke resurse nego je bilo da nemamo normativne osnove da bi pokrili cjelokupnu kontrolu kvaliteta goriva. U odgovoru ministra od prošle godine, dakle on je odgovarao uglavnom o kontroli ekoloških parametara, dakle zagađenosti vazduha i nekih, kako se sjećam, pet parametara od tih 19 koji postoje valjda po standardima kojima se ispituje to istraživanje. Rekao je tada, s time se nijesam složio ni u polemici sa njim, da ne postoje normativni zakonski osnovi da se ispituju i ovi preostali parametri. Zašto insistiram na ovome da dođemo jednom do jednih i drugih parametara i do jedne i druge kontrole. Po nekoj mojoj laičkog i gruboj računici, ako mjesečno ima oko 200.000 registrovanih vozila u Crnoj Gori, u kojoj spadaju kamioni, autobusi, traktori , privredna vozila, nekih 6.000, ovih 190.000 je klasičnih motornih vozila.Ako uzmemo da je u prosjeku, a mislim da je to najmanje, po jedno 5 eura po svakom vozilu pređu manju kilometražu zato što im je slabijeg kvaliteta to gorivo, dolazimo do milionskih cifara, možda i 20 miliona godišnje da se izgubi zbog takvog stanja i kvaliteta goriva. Vi ste rekli, i drago mi je što ste rekli, slažem se sa vama u odgovoru na prvo pitanje da je pitanje iskorišćenosti na najbolji način naših resursa za vas jedno od najvažnijih pitanja. Ako je ovo i približno tačno što tvrdim, a mislilm da jeste bar približno, onda je to nekih uzmimo srednju vrijednost od 15 miliona godišnje pa puta 10 godina kada smo počeli u ovom parlamentu da pitamo, to je 150 miliona. To zaista nije mali resurs. To je resurs koji smo imali već u rukama, to su pare koje smo imali a prosuli smo ih u nekih dim, ugljenmonokisd.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech