Samo dvije rečenice, prava je da sam provjerio kada je gospodin Banović činio dodatni komentar za kad je predviđen Zakon o energetici, za treći kvartal ove godine. Dakle, za kvartal u koji ulazimo za par dana. Time ne opravdavamo zašto on nije brže pripremljen ali prosto da se makar sada držimo Evrope i tog okvira u kojem možemo očekivati ova sistemska poboljšanja u ovoj oblasti. Drugo, ostajem pri obećanju da ću nezavisno od toga pogledati zašto u ovoj sferi podzakonskog uređivanja nije urađeno sve što bi moglo da i do Zakona o energetici doprinese unapređenju rješenja u ovoj oblasti. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech