Poštovani predsjedniče, poštovane koleginice, poštovane kolege, poštovani gospodine Đukanoviću, poštovani ministri, poštovani građani, “Kada će Vlada obezbijediti sredstva za primjenu izbornog zakonodavstva?” Obrazloženje: Gospodine Đukaonoviću, Kada sam ulazila u Skupštinu zaustavili su me radnici "Radoja Dakića" i zamolili da Vas pitam da im kažete kada mogu očekivati isplatu svih naknada koja su dobili na osnovu pravosnažnih sudskih odluka. Vi ćete mi sigurno reći da je to stvar sudske vlasti. Bićete u pravu, ali imajući u vidu činjenicu da su to živi ljudi koji su na ivici životne egzistencije, da imaju svoju djecu koja su gladna, da imaju neplaćene račune za struju, komunalije, da imaju mnogo potreba, a računaju da ih završe od tog novca, molim vas u ime činjenice da su Vas upravo oni doveli na vlast, između ostalog, sa ostalim radnicima 1989. da se potrudite da snagom svog funkcionalnog autoriteta dođete do valjanih i validnih informacija i dostavite ih radnicima, jer oni imaju pravo da znaju kad će biti ono što su im sudovi ove zemlje dosudili i isplaćeno. Drugo pitanje se ne odnosi na izborno zakonodavstvo direktno, ali indirektno je vrlo vezano za izborno zakonodavstvo. Voljela bih da porazgovaram na tu temu, gospodine Đukanoviću, zato što je to otvorena tema odavno, a jutros smo dobli i odgovor. Jutros je generalni sekretar NATO-a saopštio da Crna Gora ove godine neće biti pozvana da uđe u NATO. Moje pitanje za Vas je, zašto? Ponavljam, zašto premijeru? Iz Alijanse poručuju da su neophodne dalje reforme, a prioritete pogledajte. Prije svega, na političkom planu i na polju vladavine prava. Izborno zakonodavstvo je jedan od ključnih izazova na političkom planu i Vi to vrlo dobro znate, ali i pored toga što znate Vi 15.juna ove godine domaćoj i međunarodnoj javnosti šaljete poruku preko vašeg medijskog specijalca koja glasi:"Dio izbornog zakona nije prioritet za ovu godinu ". I ako znate da je ovaj Parlament donio zakon kojim je propisano da se do 01.novembra mora stvoriti uslov da elektronska identifikacija birača treba da bude operativna. Tačnije, rekli ste da ne smatrate da prioritet u trošenju novca iz tekuće budžetske rezerve treba da bude implementirano ovim zakonima. Ono što je mene zabrinulo jeste da se vama pridružio i ministar finansija Žugić, uz tvrdnju da bi to otežalo vođenje fiskalne politike. Vaša naknadno usvojena odluka da se za izborne zakone izdvoji 750 hiljada eura, ali za ovu iduću godinu nije u bitnom popravila vaš prvobitni stav. Dalje, reforme na političkom planu podrazumijevaju veći stepen međusobnog uvažavanja ključnih političkih subjekata i poslanika javne riječi. Te reforme, gospodine Đukanoviću,nema ukoliko vlasnik KAP-a Veselin Pejović diže ruku na poslanika Medojevića, te reforme,premijeru, nema ako danas u sudnici čovjek koji je kupio KAP prizna da je ošamario poslanika Medojevića uz riječi, citiram cijeloj crnogorskoj javnosti, da crnogorska javnost vidi dokle nas je Demokratska partija dovela. Priznao je da je ošamario našeg poslanika kao što se šamaraju žena i dijete. Vaš strateški partner je rekao da će uvijek pljuvati i šamarati kad god vidi Medojevića, gdje god ga vidi do kraja života, pljuvaću ga i šamarati jer je to jedna žena. Zamislite. To je ono što je vaš strateški partner izgovorio. Je li ovo ona žena koju šamarate do kraja života preko sramnog "Informera"? Je li ovo ona žena koju je nelegitimna tajna služba montirala u "Informeru"? Ta žena predstavlja našu majku, sestru i kćerku. Vanja Ćalović je simbol otpora, nepristajanja na nepravdu i pljačku države Crne Gore. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech