Hvala Vam. Izvolite, predsjedniče Vlade. Ne morate odgovarati na dopuske stvari, jer to nije Vaša obaveza, bilo je previše tema da bismo mogli odgovoriti u pet minuta. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech