Primjena zakona je jedan od uslova za vladavinu prava, Vi to znate jako dobro. Novca ima za mnoge druge stvari, a najviše ga ima očigledno za zloupotrebu državnih resursa u predizborne svrhe. Ono što želim dalje da kažem jeste da poziva za NATO neće biti sve dok ne reformišemo tajne službe. AMB, gospodine Đukanoviću, po članu 1 Zakona o AMB-u, štiti Ustavom utvrđena prava i slobode građana. Da li u slučaju Informer AMB, ostvarila svoj zadatak? Ne. AMB nije učinila ništa, da se nelegitimnih tajnih službi, zaštiti crnogorska žena, nije to učinila ni davne 2002.godine da se zaštiti crnogorska porodica. Ali, gospodine Đukanoviću, mnogo je lakše, kaže Ciceron: "nepravdu trpjeti, nego je činiti". To nikad ne smijemo da zaboravimo. Ono što je Agencija trebala da uradi trebala je da zaštiti javni moral, da spriječi prljavu maštu i niske strasti onih koje bi ona trebala da kontroliše, a koji su van kontrole, jer ste vi u Demokratskoj partiji socijalista paralisali institucije. Demokratska vlast kontroliše moćne pojedince kroz snažne institucije, a ne obrnuto. Ko je spriječio AMB da radi svoj posao u slučaju Informer. Najmanje što očekujemo od tog čovjeka AMB je nakon slučaja Informer, ostavka. To sam očekivala i 2002.godine, ali taj čovjek sjedi tu pored vas. Sve to vidi i međunarodna i domaća javnost, da li ima reformi na političkom planu, gospodine premijeru, i vladavine prava, ako nam aktivisti DPS-a koji imaju dokazanu kriminalnu prošlost ili dolaze iz kriminalnih porodica, ali zaista kriminalnih porodica, tuku kandidate za odbornike. Na Karabuškom polju pretučen je kandidat Amar Šabotić, uzoran student, student i čovjek iz sjajne porodice. Na Koniku je od strane Branislava Lekića, napadnut naš odbornički kandidat Željko Marković, te isti Branislav Lekić je napao aktiviste DF-a i novinara Milačića, a policiji je poznat jer je osuđivan zbog krađa, iznude i nelegalnog posjedovanja oružja. Vama kao premijeru predlažem da provjerite ko je prije par godina bacio bombu na stanicu policije na Koniku. Da li su možda to sada vaši aktivisti. Nekada se iza vaših postupaka koji su bili u interesu Crne Gore, jer vam se mora priznati, da ste radili u interesu Crne Gore, nekada su stajali pošteni ljudi, radnici, intelektualci, a sada sa vama Pirove pobjede DPS-a slave kriminalci. Policija traži Lekića, on bio u izbornom štabu DPSa, jesmo li se za takvu Crnu Goru borili? Nijesmo, predsjedniče. Sa takvim pošten svijet neće, gospodine Đukanoviću. Zato su vaše skorije pobjede poraz Crne Gore, poraz evropskih vrijednosti i prepreke na putu evro-atlantskih integracija, a odgovor imamo jutros. Sve ono što ovdje radite vidi Vašington, vidi Moskva, vidi Brisel. I vaše akcije izazivaju reakcije. Najveći problem naše stvarnosti je što nekadašnji nesporni ideolozi vaše partije koji su vodili rat za mir, koji su vas podržavali sa svojim najbližim okruženjem, sve više liče na one koji su u zoni kriminalnih aktivnosti, a to će moći da utvrde samo stvarne i ozbiljne institucije,čime se visoko kotiraju na listi želja mjerljivih rezutlata u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, i ta se pitanja moraju otvoriti. Opština Budva je samo vrh ledenog brijega. Ulaskom u NATO, pandorina kutija svih nezakonitih rabota funkcionera ove vlasti će se otvoriti. Zato nam NATO kao ozbiljna organizacija treba, zato nam i izborno zakonodavstvo treba,jer, da bi stali na kraj vašim izbornim mahinacijama i krađama, mi moramo ići put promjena za koje su glasali crnogorski građani.Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech