Gospodine Vukoviću, Ne interesuje mene ko je šta predložio i šta je povlačio svoje predloge. Parlamentarna većina je odgovorna za sve odluke ovoga doma i od toga ne možete pobjeći, a vi dominantno činite parlamentarnu većinu. To je prvo. Drugo. Takođe ne stoji da je Demokratski front bio protiv ustavnih promjena, bio je protiv ovakvih i evo se pokazalo da smo bili u pravu. Njihova nedorečenost, njihova nedoslednost nas ubjeđuje da smo bili u pravu, a naše je političko i svako drugo pravo da glasamo protiv onoga što nam se politički ne dopada. Ovo što ste uradili, ova šminka koju pokušavate da prodate i nama i međunarodnoj zajednici je bila protiv političkog stava Demokratskog fronta i on je bio naravno protiv toga, ali kad ste već usvojili ovo kako hoćete, naše je takođe pravo da pokušamo da ga učinimo boljim. I to valjda nam ne možete osporiti.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech