Tu je iznesena jedna vrlo dobra rečenica na koju mi nemamo odgovor, a to je da sačuvamo ono što imamo. Mali problem je što mi ne znamo šta imamo. I mali je problem, zapravo ogroman je problem ministre što mi ne zapravo ne znamo šta imamo u Kombinatu aluminijuma. Mi ne znamo ni koji su dugovi, mi ne znamo kojih je to 400 preduzeća,prije skoro 15 godina sarađivalo sa Kombinatom aluminijuma.Ovo ne govorim populistički već po podacima, koliko je meni poznato, početkom 2000. ili tako nešto Kombinat aluminijuma je bio dužan nešto oko 250 miliona dolara, i to su bili jedni od razloga za njegovu privatizaciju. Dakle, nagomilani dugovi, modernizacija Kombinata koji je po tadašnjem direktoru Kombinata bio jedini koji nije modernizovan, i treća stavka je zaštita radnika, tada ih je bilo 3010. Danas 2013. godine mi još uvijek ne znamo koliki su dugovi Kombinata aluminijuma. Ne znaju ni oni koji su ga kupili, a više je nego očigledno da ne znamo ni mi. Kad kažem mi, mislim na poslanike. Čuli smo ovdje potpuno oprečne stavove između poslanika vladajuće koalicije. Razumjećete da oni koji nijesu dio vladajuće opozicije žele da vjeruju jednima ili možda drugima, ili možda ne žele da vjeruju ni jednim i drugim. A za to nam je ministre potrebna analiza koju vi nijeste uradili. Jer, meni koliko je poznato mi vapimo za tom ekonomskom analizom koja bi nam kazala gdje je sadašnje stanje stvari u Kombinatu aluminijuma. Vi me demantujte ukoliko sam ja pogriješio, ali koliko je meni poznatno danas, 1. maja, sjutra je 1. maj 2013. godine, ni jedna ekonomska analiza opravdanosti ili neopravdanosti rada KAP-a nije urađena, plus ono što je za nas mnogo značajnije, čini mi se što smo prenebregli koja je to koncentracija dugova i potraživanja koje ima Kombinat aluminijuma. Sa punim pravom se ovdje potencira nezavisnost jednog sistema i nezavisnost jedne države koja treba da bude stavljena pod okriljem jedne kompanije, bila ona ruska ili bilo koja druga mnogo manje bitna. Mislim da smo olako prešli preko te činjenice. I razlog spašavanja, da tako kažem KAP-a, svakako treba tražiti u nekim racionalnim rješenjima, ali ne po svaku cijenu. To nije bila nikad diskusija Pozitivne Crne Gore. Tražili smo od vas i još uvijek tražimo koje su to analize koje pokazuju opravdanost nastavka rada Kombinata aluminijuma, 65 i šta će nas da sačeka u bilo kom scenariju eventualno kod raskida CEAK-a. To nijesmo dobili. To kao ozbiljni ljudi smo morali do sada da dobijemo. Dakle, ovdje smo stavljeni u poziciju da nismo napravili problem koji se zove Kombinat aluminijuma. Ja možda nisam učestvovao u radu ovog parlamenta, ali na moju sreću, uzmem pa se pripremim za ova skupštinska zasijedanja. Dakle, Vlada je ta koja je određivala bord direktora, Vlada je ta koja je postavljala bivše direktore, Vlada je ta koja je postavljala, koja je nakon javne rasprave privatizovala Kombinat aluminijuma, Vlada je ta koja je produkovala ogroman broj drugova koji su kasnije pratili cijeli ovaj proces i privatizacije i posprivatizacije, i danas ili prije godinu dana kada su usvojeni ti zaključci taj problem je prebačen Skupštini. Neka je, Skupština ne treba da bježi od odgovornosti, ali mislim da smo pobrkali malo lončiće. Jer, tražiti rješenje kad ne znate kakva je situacije je jako teško. Dakle, ukoliko sam ja dobro shvatio poprilično suprostavljena razmišljanja ljudi u koaliciji i razmišljanja naših kolega iz opozicije, ja mislim da je jedino rješenje večerašnje rasprave u tome da ponudimo analizu, odnosno vi iz vlade morate nama ponuditi analizu onoga gdje nalazi Kombinat aluminijuma. Pozitivna Crna Gora svakako jeste za nastavak proizvodnje, ali ne po svaku cijenu. Koliko će to da košta, a sve su indicije po onome kako mi shvatamo stanje stvari mnogo više, mi apsolutno ne bismo išli u taj neracionalan potez. Zbog toga će Pozitivna Crna Gora glasati protiv ovih zaključaka, jer ovdje u prvoj tačci kaže nastavak poslovanja i kontinuiteta proizvodnje, itd.itd. Dakle, nemojmo da se zavaravamo u pitanju su mnogo ozbiljne stvari koje treba izdići iznad politikanstva, koje treba izdići iznad paušalnih ocjena, jer ovdje je mnogo paušalnih ocjena izrečeno o reprolancu, o značaju, svaka čas, ali svi mi znamo da se danas ruda ne kupuje u boksitima. Svi mi znamo da naša željeznica nije upošljena u prevozu tih boksita, a uložili smo desetine miliona, ako ne mi, čini mi se Češki kredit u prugu Podgorica Nikšić. Takođe znamo i da danas nemamo 400 preduzeća kao krajem 90-tih godina koja posluju sa KAP-om, ali za to danas niko ne zna koja su to preduzeća koja posluju sa KAP-om. Da ne govorimo o Luci Bar koja praktično u tom reprolancu više i ne postoji, već je aktuelna Luka Ploče. Dakle, za to su nam potrebni ekonomski parametri, jedna ozbiljna studija koju mi na žalost, nemamo. Moje pitanje ka vama je ministre kada imate namjeru da uradite ono što, čini mi se, ne čekaju samo poslanici ove skupštine, već jednostavno cijela crnogorska javnost. Mislim da bi to bio korak u pravom smjeru, i umjesto prebacivanja odgovornosti, ponavljam, na one koji ma ko bio u tom sazivu, koji nisu produkovali ovaj problem, a sa punom odgovornošću tvrdim 66 da ga je produkovao konkretno Vlada i njen predsjednik koji je bio u kontinuitetu predsjednik Vlade i kada je to bilo državno vlasništvo i danas kada je to privatno vlasništvo. Mislim da zaslužujemo taj odgovor od vas, ali opet kažem, na bazi činjenica i egzatnih stvari. Ukoliko postoji ta analiza bili bi vam zahvalni da nam kažete koji su to rezultati.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech