Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kombinat aluminujuma 2005. godine nije prodat CEAC-u, prodat je kompaniji koja je bila vlasnik RUSAL-a, nakon toga je prešla u takozvanu Mplus grupu, onda smo došli do CEAC-a. Takođe, ona nije bila u skladu sa kriterijumima i to da znamo, jer crnogorski zvaničnici su to objasnili da je važnija suština, a ne forma. Bez obzira na svu pomoć koju smo tada imali saglasićemo se gospodine Sekuliću da je to bila jedna jedina ponuda koja je bila pogurana nekim drugim, čini mi se kriterijumima, a ne onim što je vladalo 82 u poslovnom svijetu. Da je to ipak tako, a ne ovako kako ste vi kazali, govore nam svi ovi dugovi koje imamo danas. Svaka čast svakome ko je sa strane učestvovao u privatizaciji KAP-a, ali ja mu moram sa ove distance čovjeka koji je to posmatrao nakon osam godina kazati da to nije urađeno kako treba ili svmo možda mi bili ti koji eventualno nijesu odradili stvari kako treba. Nije ovdje pitanje zatvoriti KAP i ne zatvoriti KAP. Molio bih samo da ne baratamo i da ne mijenjamo teze. Ovdje je pitanje da li mi imamo povjerenja u Vladu, istu onu Vladu koja ga je privatizovala, koja se hvalila dobrim rezultatima, da bi nakon toga došli do ovih ponižavajućih stvari, da li mi imamo povjerenja u nju. Jer u koliko donosimo neku odluku koja je vezana za KAP, onda treba poslanicima dati punu odgovornost, jer čudno smo mi društvo. Ovdje govorimo o krađi struje o milionima, ali isto tako nam basta da zatvorimo nekoga ili da ga optužimo za to što je ukrao pomadu. To je ipak crnogorsko društvo i to je realnost, zbog pomade se ide kod sudije, a ukradete ko zna koliko miliona struje i vi ste zaštićeni. Zašto? Mislim da apsolutno svako to zna. Na kraju, to ću podvući, ovo nije zaključak koji štiti radnike, da ne bi smo imali neku dilemu, ovo nije zaključak koji trajno štiti radnike. Samo da se ne igramo sa nečim što se zove socijalna demagogija. Dakle, radnike jedino možemo da zaštitimo u koliko im kažemo da ti projekti Kombinata aluminijuma, Boksita i tome slično imaju dugoročan prosperite, a to im možemo reći na bazi analiza. Ovi zaključci to ne garantuju, jer preudiciraju samim tim da treba nastaviti sa svim stvarima. Jedino analiza, jedino sagledavanje stvari koje ekstremno loše i sagledavanje strategije kako se izvući iz te cijele situacije garantuje zadovoljstvo svim radnicima u tom takozvanom rebalansu, sve ostalo zapravo nije stvarno stanje stvari.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech