Poštovana Skupštino, uvažene građanke i građani Crne Gore i dijaspore, poštovani predstavnici Vlade, Nijesam čak ni mislio da se javljam, ali ovo je toliko značajna oblast Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu. Nadovezaću se na ovo što je kolega poslanik Kaluđerović, sada rekao, mi smo svjesni svi vjerujemo da projekat Crna Gora, ekološka država nažalost nije zaživio ni jedan jedini dan. Postali smo ekološka država prije, evo sad će brzo, 22 godine. To je 171 ispalo da je to bila jedna obična marketinška kampanja. Moram priznati da ima nekih poboljšanja ali ona su veoma mala i dalje imamo uglavnom na čitavoj teritoriji Crne Gore prevaziđeno odlaganje otpada, veoma loše stanje kanalizacionih sistema, tokovi otpadnih voda bez gotove ikakve kontrole. Moram priznati da uz sredstva naročito njemačke KFV-e banke, Svjetske banke na području primorskih opština u poslednjih nekoliko godina se dosta uradilo na poboljšanju stanja kanalizacionih i otpadnih voda. Iskoristio bi prisustvo ovdje, gospodina ministra Gvozdenovića, ovo što se tiče KAP-a tu priču smo bezbroj puta pričali. KAP je kontaminirao najplodnije zemljište u Crnoj Gori, čitavu Zetsku ravnicu, ugrožava živote mnogo ljudi. Ono što mene interesuje je da li je neko do sada analizirao smrtnost u Zeti, biološki život u vodama Skadarskoga jezera i kakva je zagađenost poljoprivredne proizvodnje sa tog područja? Stah me ako dobijemo te rezultate da će to biti pogubno po sve nas a najviše po ljude koji žive u tom području. Mislim da je veoma malo procentualno od onoga što je trebalo da vlasnik, većinski vlasnik KAP-a uloži u zaštitu životne sredine da je procentualno veoma malo uloženo, a mi nemamo nikakvoga načina da ga naćeramo da bilo što popravi. Hvala vam.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech