Zahvaljujem kolegi Popoviću. Pošto nemamo više prijavljenih, sad diskusije. Kolega Milić.Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech