Ministre Boškoviću, i vi i ja znamo o čemu danas ovdje govorimo. Da žene koje do sada nijesu imale porod ili one koje imaju namjeru to da urade 331 neće biti bukvalno izbor nijednog poslodavca, jer on od toga može samo da ima minus, ne može da bude u plusu. O tome mi govorimo. Dakle, govorimo o tome da neko ko je završio fakultet, neko ko je krenuo da gradi političku karijeru ili bilo koju drugu, jednostavno biće spriječen, jer neće moći od samih poslodavaca. Jedna stvar je zakon, a druga stvar je što znamo i vi i ja šta će se događati u praksi. Dakle, to je nepoželjan radnik. Prosto rečeno, sa današnjim zakonom mi ćemo imati tu scenu u Crnoj Gori i od toga ne treba da bježimo. Druga stvar, ako nijesu uštede u pitanju, onda meni nije jasno zbog čega ovo radimo. Najiskrenije, nije mi jasno zbog čega radimo ako uštede nijesu u pitanju. I dalje tvrdim da državi fali novca i da Vlada gleda da uzme sa svakog mjesta gdje god može da joj bude ne sagledavajući uopšte posledice tog uzimanja. Mislim da smo zbog toga imali umanjenje plata, mislim i da danas imamo ovaj zakon, jer opet kažem, ako ušteda nije glavni razlog, onda ne znam zbog čega bi imali konkretno ovaj zakon. Nije Crna Gora sa nekih 90% socijalnih davanja, da baratamo činjenicama, mi imamo kategoriju broja socijalnih davanja u odnosu na broj stanovnika i imamo visinu socijalnih davanja. Ako te dvije kategorije uporedimo, ti podaci nijesu veći od 90%, jer su socijalna davanja na prvo, na drugo, na treće dijete u nekim zemljama tolika da one žene koje imaju troje djece apsolutno ne moraju da rade. Mogu da žive samo od dodataka koje imaju za svoje troje djece, tako je zapravo u ogromnoj većini evropskih država. Ne mogu da vjerujem da neko ne može da popiše šest ili sedam hiljada porodilja u roku od godinu dana i da imamo preciznu evidenciju, jer danas bukvalno imamo sve. Mogu i da nas gledaju sa neba, što se kaže, možemo da imamo kompletne prikaze ljudi i njihovih socijalnih primanja, recimo, u kartonima pojedinih političkih partija, a ne možemo da imamo evidenciju od nekoliko hiljada ljudi i da pratimo eventualne zloupotrebe. To ipak nije dobro objašnjenje za nešto što je jako ozbiljna tema. Nije dobro kad jedan ministar, tj. Vi u ovom slučaju, šalje poruku da institucije sistema ne rade svoj posao i mi moramo da kaznimo cijelo društvo zbog toga što se ne možemo izboriti sa nekom anomalijom koja postoji u crnogorskom društvu. To je moje mišljenje.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech