Mislim da je ostala određena nedoumica, ja lično ne volim nedoumice. Poslodavcu kod kog trudnica stupi u radni odnos za tri mjeseca prije započinjanja porodiljskog odnosa neće biti refundiran iznos njene plate. Dakle, da apsolviramo, neko ko je već u drugom stanju, ukoliko nađe zaposlenje, refundacije poslodavcu nema. Poslodavcu koji zaposli trudnicu do šest mjeseci prije započinjanja porodiljskog odsustva biće refundirano 50% njene plate, a poslodavcu koji zaposli trudnicu do 12 mjeseci prije započinjanja porodiljskog odsustva, odnosno ako je zaposli dva mjeseca prije nego što ona uopšte ostane u drugom stanju, biće refundirano 70% njene plate za vrijeme porodiljskog odustva, odnosno maksimalni iznos od 485 eura. Ovim se, gospodo, narušava rodna ravnopravnost. Ovim se narušava nešto što se zove rodna ravnopravnost. Posmatrajte ga kako god hoćete, ja vam opet kažem, ovaj zakon će da dovede do izbjegavanja određene grupacije, populacije, uzmite kako god hoćete, koja postoji u Crnoj Gori, diskriminacije u konkretnom slučaju poslodavaca prema njima. To neće pisati u ovom zakonu, ali to će, gospodo, da se dešava u praksi i to će da bude rezultat ovog zakona. Možemo mi ovdje da izvodimo teorije da hoće ili neće, svi vi dobro znate da je to rezultat, i bilo bi dobro da objasnite građanima rezultat, odnosno posljedicu usvajanja ovakvog zakona. 337 Ponavljam, imaćete da poslodavci izbjegavaju određenu grupu građanki Crne Gore koje nisu poželjni radnici. Koliko god to teško bilo, ne želim da zvučim defetistički, ali to će u praksi da bude tako. Da li će to ovaj zakon da riješi? Ne. Ne, apsolutno neće da riješi. Ponoviću, svima nam je to poznato, radi se o potrebi države da zahvati tamo gdje god može, uopšte ne razmišljajući o posljedicama tih njenih zahvata. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech