Poštovani potpredsjedniče, uvaženi poslanici, Predlogom izmjena i dopuna Zakona o spoljnoj trgovini preciziraju se pojedine odredbe zakona čime se s jedne strane stvaraju normativne pretpostavke za uspješno okončanje pregovora za pregovaračko poglavlje 30 - Vanjski odnosi u procesu pristupanja Crne Gopre Evropskoj uniji, dok se s druge strane, izmjene i dopune, navedenog zakona, dodatno pojašnjavaju osnovna pravila spoljnotrgovinskog poslovanja i osnova za ograničenje spoljnotrgovinskog poslovanja uvoz i izvoz robe i pravo na uvoz i izvoz robe. Ciljevi, izmjene i dopune ovog zakona su jasnije definisanje termina spoljnotrgovinskog poslovanja, uvodjenje samo onih ograničenja na spoljnu trgovinu koja su konzistentna sa opšte primjenjivim i prihvaćenim medjunarodnim standardima i medjunarodnom praksom što predstavlja član 2 Predloga izmjena i dopuna Zakona. Dalje, poboljšanje, ciljevi izmjena i dopuna ovog zakona su poboljšanje spoljnotrgovinskih uslova poslovanja u skladu sa medjunarodnim ugovorima, obavezujućim za Crnu Goru to je član 3a do člana 10 Predloga izmjena i dopuna. Dalje, definisanje mjera za zaštitu ravnoteže platnog bilansa spoljnotrgovinskog prometa , neobradjenih dijamanata kao i dodate su kaznene odredbe koje se prvi put pojavljuju u zakonu o spoljnoj trgovini. Predlogom izmjena i dopuna Zakona o spoljnoj trgovini predvidja se mogućnost uvodjenja zaštitnih mjera u cilju zaštite platnog bilansa što je medjunarodna praksa a nije bila zastupljena u postojećem zakonu. Takodje, poboljšanje pravnog ambijenta u Crnoj Gori, povećanje stepena predvidljivosti, stabilnosti, transparetnosti, i konzistentnosti sa medjunarodnim standardima i najboljim praksama primjenjivim za spoljnu trgovinu i takodje daje se osnov za donošenje uredbe o kontroli prometa neobradjenih dijamanata poznatijim kao Kimberley proces. Normativno regulisanje spoljnotrgovinskog prometa u Crnoj Gori predstavlja novine koje su usaglašene sa relevantnim sporazumima Svjetske trgovinske organizacije, prije svega Sporazumom o poljoprivredi, Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera, Sporazumom o tehničkim barijerama u trgovini, Sporazumom o anti-dampingu, Sporazumom o vrednovanjurobe, Sporazumom o pravilima o porijeklu robe, Sporazumom o postupku izdavanja uvoznih dozvola, Sporazumom o subvencijama i kompenzatornim mjerama, Sporazumom o zaštitnim mjerama kao i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i Evropske unije. Bitno je još naglasiti da na predlog izmjena i dopuna Zakona o spoljnoj trgovini i Evropska komisija u Briselu je dala zeleno svijetlo da su sa dodatnim , sa ovim predlogom dodatno usaglašen, odnosno u potpunosti je usaglašen sa pravilima Evropske unije. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech