Želim da izrazim protest u ime Kluba poslanika albanskih partija, Demokratske partije, Force, HGI-a, Liberalne partije, zbog toga što nijesmo uključeni u radnu grupu o izgrađivanju povjerenja u izborni proces. Ne znam zašto je napravljena takva diskriminacija prema našem klubu. Jedini od sedam klubova koji funkcionišu u Skupštini Crne Gore nije uključen u taj proces. Sigurno je da se sve ove četiri partije iznad svega bore i zalažu za poštene izbore i želimo da učestvujemo u tome, a od vas predsjedniče Skuštine zahtijevam da nam odgovorite ko je donio odluku da nas izbace iz te radne grupe, u stvari da nas ne uključe. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech