Gospodine ministre, ozbiljno sam zabrinut za vašu političku sudbinu. Ovog časa ste veoma ozbiljno demantovali, prije svega, premijera koji je ne tako davno ovdje rekao to što je rekao i u čijem inauguralnom govoru nije bilo ni u naznakama ovakvih i sličnih mjera, a onda ste demantovali i sami sebe. Vi znate da vas cijenim kao čovjeka i da sam od početka vašeg povratka, što sam primio sa žaljenjem jer sam znao da cete biti žrtva, pratio baš sve što ste oko ovoga govorili i znam koliko ste bili skeptični da je ovo pozitivna mjera i koliko ste joj se opirali. Gospodine ministre, četiri dana prije nego što ste poslali Skupštini ovaj predlog, rekli ste da o njoj još razmišljate. E, to vam je ta dugoročnost. U četiri dana ste promijenili mišljenje i samo mi nemojte reći da ste ga promijenili vi, i da ste ga promijenili zato što ste procijenili da je to tako korisno. Ne, gospodine ministre i vi i brod u kojem plovite se hvata za slamku. Tonemo, gospodine ministre, tonemo, a voda već prešla preko grla. Koju razvojnu platformu vi ovim stvarate? Nemojte, kumim vas Bogom. Ne moramo da budemo doktori ekonomije, vidimo što nam se dešava pred očima. Na ovaj način ni jedna se ekonomija na svijetu nije spasavala, gospodine ministre. Ovo je porez na dodatnu vrijednost, a ako nema dodatne vrijednosti, a nje u Crnoj Gori nema već decenijama, koji porez i o čemu pričate. Na koju osnovicu da ga obračunamo, pa makar bio i ovih mojih 50% ili ovih vaših 19%? Bitna je osnovica, a nje nema. Nema dodatne vrijednosti, gospodine ministre. Ništa u Crnoj Gori se odavno ne proizvodi sem magla i obećanja da će jednoga dana biti bolje, a to traje dvadeset i tri godine.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech