Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Evo da se izvinim, ja sam se prijavio na vrijeme za ovu raspravu, međutim Anketni odbor je trajao sve do sada, tako da nijesam stigao na vrijeme, ali zahvaljujem se na vešem razumijevanju. Zahvaljujem se svima vama. Ono što bih ja saopštio svoje viđenje oko povećanja PDV-a, o tome sam dosta govorio i na matičnom odboru za ekonomiju, budžet i finansije. Koji su to razlozi za povećanje stope PDV-a u Crnoj Gori u ovom trenutku? Treba vidjeti, prije svega, zašto se dolazi do povećanja jer imamo svakako pogoršavanje indikatora finansijske stabilnosti u privredi Crne Gore. Ono što takođe je za mene zabrinjavajuće jeste iskazani budžetski deficit, a svakako nijesam zadovoljan ni sa nivoom javnog duga koji je sada trenutno u Crnoj Gori. Prošla godina je bila u ekonomskom smislu veoma teška godina i to treba jasno i glasno saopštiti kroz određene parametre. Budžetski deficit dostigao je nivo oko 5% bruto društvenog proizvoda. To je svakako jedan upozoravajući indikator. Takođe, javni dug je na nivou oko 52% bruto društvenog proizvoda i on je još uvijek u kriterijumima mastrikta, ali svakako je to upozoravajući njegov rast. Ono što treba saopštiti jeste da je potrebno u veoma kratkom vremenskom roku obezbijediti oko 220 miliona za finansiranje deficita. Plan je bio, koliko ja držim gospodine ministre, oko 250 miliona, ali sa nekim efektima koji su već postignuti to je došlo na 220 miliona, ali svakako značajna cifra za finansiranje budžetskog deficita. Tu moramo voditi računa o otplati dugova i svakako nivo rasta javnog duga može da bude ograničavajući faktor budućem ekonomskom rastu na čemu nas upozorava Centralna banka i Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka. S toga prioritetni cilj fiskalne politike koju je zacrtalo ministarstvo finansija na čelu sa gospodinom Žugićem, jeste stabilnost javnih finansija. Tu vidim doprinos svih nas poslanika da pokušamo da se i mi uključimo kao poslanici u stabilnost javnih finansija. Takođe, korak prema tome je napravljen i usvajanjem Budžeta za 2013. godinu sa onim elementima štednje ili onim paketima mjera fiskalnog 71 prilagođavanja. Tu naročito vidim mogućnost popunjavanja ovog budžetskog deficita i takozvana borba protiv sive ekonomije i započete aktivnosti na restruktuiranju duga. Posebno je značajno stopirati sivu ekonomiju i svesti u granicima koliko je ona u zemljama Evropske unije. To nije nimalo lak posao i stoga je Ministarstvo finansija napravilo jednu radnu grupu gdje su uključeni svi predstavnici vlasti pa počev i od ovog visokog doma gdje par poslanika učestvuje u radu Komisije za borbu protiv sive ekonomije. Smatram da se tu nalazi velika rezerva budžetskih sredstava. Takođe, veoma je važno, gospodine ministre, što ste počeli takozvano restruktuiranje duga i tu treba zaista biti krajnje oprezan. Da bismo dali svi puni doprinos za snižavanje deficita i u kratkom vremenskom periodu, jer ovo su mjere koje moraju u kratkom vremenskom periodu dati svoj doprinos i uravnotežiti javne finansije u Crnoj Gori, moramo posegnuti za ovom nepopularnom stopom povećanja PDV-a sa 17 na 19%. Ja sam u nekom ranijem vremenskom periodu izražavao svoje mišljenje da ne treba povećavati stopu PDV-a, međutim imajući u vidu ovo što sam iznio promijenio sam to svoje mišljenje da zaista u ovom trenutku moramo to uraditi. To su uradile sve zemlje u okruženju. Možda to nije dobro, ali ove su mjere neophodne. Čak 18 zemalja Evropske unije je povećalo stopu PDVa. U regionu pored Makedonije, Bosne i Hercegovine mi se nalazimo na trećem mjestu sa novom stopom PDV-a od 19%. Dakle, još uvijek smo interesantni za strane investitore i za one koji žele doći i razviti svoj biznis u Crnoj Gori. Rekao sam, nije popularno, ali je neophodna ova mjera. Dakle, tu su ciljevi ozdravljenja javnih finansija, odnosno stabilizacija fiskalnog sistema, smanjenje jaza između prihoda i rashoda, tj. smanjenje budžetskog deficita a time smanjena potreba zaduživanja, što smatram zaista najbitnijim u ovom trenutku ako se i dalje budemo zaduživali onom stopom koja je bila projektovana u prethodnim godinama to nije dobro. Smatram da je ovo zaista jedan od dobrih ciljeva, gospodine ministre, da smanjimo potrebu za zaduživanjem i da istrpimo one rezerve koje se nalaze u privredi Crne Gore. Efekti su od 35 do 40 miliona, ali bih isto tako apelovao, gospodine ministre, da pokušamo da naplatimo i ono što je stari dug od poreza na dodatu vrijednost, jer ako ne budemo u tom cilju nastavili da naplatimo ono što je već naplativo ili se treba naplatiti nećemo imati mnogo efekata u ovome. Zato je moj apel prema vama da istim načinom, kao što to do sada radite, pokušamo da naplatimo poreski dug, naročito onaj koji je proizveden od poreza na dodatu vrijednost. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech