Uvaženi kolega, siva ekonomija postoji svugdje u okruženju, u zemljama Evropske unije, samo je pitanje koji je to nivo. Dakle, ono što je intencija Vlade i Ministarstva finansija i ovog zakona jeste da se ta siva ekonomija svede na onaj obim i nivo koji je tolerantan. Znači, nema te zemlje u EU koja je uspjela da spriječi sivu ekonomiju i nelegalno poslovanje, ali samo je pitanje granica. Slažem se i dobro je, to smo i saopštili i složili se na neki način u Odboru za ekonomiju, finansije i budžet da efikasan rad inspekcijskih organa nije na nivou koji se to zahtjeva od njih. Svakako da taj rad inspekcijskih organa treba podignuti na veći nivo. Ako je neko radio mimo zakona neka odgovara i tu nemamo ništa sporno. Ono što ste vi saopštili i rekli ste da imamo institucije koje su politički obojene, smatram da to nije tačno. Znači, u tim organima i institucijama rade ljudi, prije svega, zato što su stručni i kvalitetno obavljaju svoj posao. Ono što je ministar saopštio i što je rečeno jeste da će ovim zakonom i dok je on na čelu tog ministarstva, što se tiče sive ekonomije, biti nulta stopa tolerancije. Vjerujem mu, i svakako da treba i mi da prućimo podršku jednoj takvoj vrsti akcije, da nema posebno zaštićenih osoba koje bi mogli da posluju u zoni sive ekonomije i da pred svima njima zatvaramo oči. Dakle, Crna Gora ima nezavisne institucije, ima stručne institucije, svakako da treba podzati kapacitete tih institucija i kadrovske i materijalne i organizacione i tehničke što smo više puta saopštili ovdje u parlamentu kako im na taj način pomoći da rade kvalitetno i obave svoj dio posla u skladu sa zakonom.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech