Hvala, predsjedavajući. Uvažena predstavnice Ministarstva, uvažene koleginice i kolege poslanici, uvaženi građani, Predlog izmjena i dopuna ovog zakona uglavnom predstavlja usaglašavanje našeg zakonodavstva sa evropskim. To je nešto što nije sporno i što je za nas prihvatljivo. Ni u kom slučaju ne smatramo nebitnim nijedan njegov dio. Naročito je značajan dio koji se odnosi na prava ljudi sa invaliditetom. Do sada na ovom polju nemamo rezultate kojima se možemo pohvaliti. Međutim, ako govorimo o drumskom saobraćaju, prvenstveno trebamo postaviti pitanje u kakvom su stanju naši drumovi i da li je na tim i takvim drumovima moguće implementirati zakon, bio on dobar ili ne. Juče smo minutom ćutanja odali poštu stradalima u nesreći koja se desila u nedjelju upravo na našim drumovima. Da li je u ovom momentu bitno da li je taj zakon usklađen ili nije sa evropskim zakonodavstvom. Imamo veliki broj nastradalih ne samo u ovoj već i u drugim ne tako rijetkim nesrećama na našim drumovima, ali njihovim porodicama je sasvim nebitna ta usklađenost i nebitno je da li neki autobus kasni jedan sat ili jedan dan. Prije svega, trebamo raditi na tome da naši drumovi budu u mnogo boljem stanju nego što su sada, da budu kvalitetnije urađeni, a samim tim će biti i mnogo bezbjedniji. Tek nakon toga možemo govoriti o punoj primjeni ovog ili nekog drugog zakona. Govorimo o alternativnom prevozu, a imamo sljedeću situaciju. Prevoznik će obezbijediti alternativni prevoz, ali nije u mogućnosti obezbijediti alternativni pravac jer na pojedinim dionicama isti ne postoji. U svakom slučaju, treba nastaviti sa daljim usklađivanjem zakona, sa njegovom nadogradnjom i poboljšanjima. Mi ćemo ove izmjene i dopune Zakona prihvatiti. Hvala vam.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech