Ne branim da javni servis ima pravo da procjenjuje šta je njegov interes, ali računam da je rasprava o ovom zakonu i interes Crne Gore. Neka su oni zdravo i neka prenose i tenis i Čelik i šta im je god volja, a da mi nastavimo da radimo. Valjda ovo negdje neko nešto piše ili na kraju krajeva ne mora ni da prenese, naša je obaveza da se mi o ovome izjasnimo. Ko će to slušati - neće, prenijeti ili neće, neka odgovara tamo gdje treba da odgovara.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech