Želio sam samo proceduralno o izmjenama i dopunama Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Naime, kao predsjednik Odbora za rad, zdravstvo i socijalnu politiku došlo je do jedne greške u postupku amandmana, kada smo razmatrali. Kada budemo razmatrali ove amandmane, da prvo razmatramo amandmane koje su podnijeli poslanici Genci Nimanbegu, Ljerka Dragičević, Omer Kalač, Kemal Zoranjić i Suljo Mustafić, jer su u Skupštinskoj službi ti amandmani zavedeni prije amandmana, amandmani koje su podnijeli poslanici Rifat Rastoder, Borislav Banović, Damir Šehović, Izet Bralić, Draginja Vuksanović, Mićo Orlandić i Džavid Šabović, da u Odboru razmatramo amandmane redom kako su dolazili. Na žalost, desila se ta administrativna greška, tako da smo mi na Odboru obrnuli ove amandmane i evo sada da uradimo na plenumu. Zahvaljujem. Amandmane kako dolaze u pisarnicu treba ih tako i razmatrati i to ćete vidjeti kada bude obrazloženje amandmana od kolega.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech