Nijeste pomenuli Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji smo podnijeli poslanici Vukčević i ja. Da, kao dopuna dnevnog reda.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech