Gospodine potpredsjedniče, Sva ova prethodna pitanja trebalo je da budu razjašnjena ili su razjašnjena prije usvajanja dnevnog reda. Onog momenta kad se ova tačka našla na dnevnom redu, bez obzira na sve proceduralne greške koje su pri tom napravljene, sve je to završeno. Imamo usvojeni dnevni red i ima da raspravljamo o njemu, pa ćemo u okviru te rasptave pokazati šta znači kad neko tijelo donese odluku koja se sviđa većini, a šta znači kad je donose pa se ne sviđa. Da li je svaki put ona koja je donesena i sviđa se većini po zakonu ili da li je svaki put kad nemate vićinu to isto po zakonu. Otom-potom, ali mislim da je ovo sad bespredmetno, da vraćamo nazad. Mi smo usvojili dnevni red, kako ste ga usvojili vama na dušu, ne mislim Vama konkretno, nego većini. Što ste prenebregli proceduralne i poslovničke predradnje, to je druga priča, ali je usvojeno, što bi rekao naš narod, rodilo se valja ga ljuljati.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech